Connect with us

Life

Žmonės susitinka ne atsitiktinai

Važiuoju aš traukiniu. Įeina benamis. Vienos mėlynės. Snukis ištinęs. Maždaug trisdešimties.

Apsidairo ir pradeda:

— Ponai piliečiai, tris dienas nevalgiau. Nemeluoju. Vogti bijau, nes jėgų nėra pabėgti. O valgyti labai norisi. Paaukokite, kas kiek galite. Į veidą nežiųrėkite, geriantis aš. Ir tai, ką paaukosite, tur būt pragersiu! — ir eina per vagoną.

Žmonės mūsų geri – greit sudėjo benamiui apie penkis šimtus rubliukų. Vagono gale benamis sustojo, pasisuko į keleivius veidu ir nusilenkė jiems žemai.

— Ačiū, ponai piliečiai. Tesaugu jus visus Dievas!

Žmonės susitinka ne atsitiktinai

Ir tada prie paskutinio lango sėdintis piktos išvaizdos vyra, kažkuo panašus į selekcininką Lysenką, tik su akiniais, staiga kad užrėks ant benamio.

— Šiukšle, utėle, elgetauji, kalės vaike. Pinigų prašai. O man gal nėra iš ko šeimą maitinti. O gal mane iš darbo atleido trečią dieną. Bet aš gi neprašau, kaip tu, bjaurybe.

Benamis staiga išima iš visų savo kišenių viską, ką turi, gal kokius du tūkstančius, visokiais pinigais, popieriniais, kapeikomis, ir ištiesia vyrui.

— Imk, tau reikia.

Reklama

— Ką? — abstulbsta vyras.

— Imk! Tau labiau reikiaее! O man dar duos. Žmonės juk geri! — kiša pinigus vyrui į rankas, nusisuka, atsidaro duris ir išeina į tambūrą.

— ei, stok! — pašoka vyras ir su pinigais bėga jam iš paskos.

Visas vagonas nutyla. Kokias penkias minutes mes klausomės dialogo tambūre. Vyras šaukė, kad žmonės – mėšlas. Benamis tikino, kad žmonės geri ir nuostabūs. Vyras bandė grąžinti benamiui pinigus, bet tas jų neėmė. Baigėsi tuo, kad benamis nuėjo toliau, o vyras liko vienas. Jis neskubėjo grįžti. Užsirūkė.

Traukinys sustojo eilinėje stotelėje. Išlipo ir įlipo keleiviai.

Vyras, surūkęs cigaretę, taip pat įėjo atgal į vagoną ir atsisėdo į savo vietą prie lango.

Į jį niekas nebekreipė dėmesio. Vagone toliau virė gyvenimas.

Traukinys kartais sustodavo. Kažkas įlipdavo, kažkas išlipdavo.

Nuvažiavom kokias penkias stoteles. Štai jau maniškė stotelė. Aš atsistojau ir nuėjau prie išėjimo.

Praeidamas pro vyrą, aš užmečiau į jį akį. Vyras sėdėjo nusisukęs į langą ir verkė…

foto – creu.ru

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 + 17 =

Life

Vyrą ištiko šokas, kai ji tyčia nepastebėjo siurprizo. Tai, kas atsitiko paskui, -puiku

Vieną vakarą moteris išėjo į tėvų susirinkimą, o jos vyras su dukra nutarė pasinaudoti proga ir padaryti mamai siurprizą –  generalinę tvarką virtuvėje.

Jie sudėliojo visus produktus į vietas, nuvalė stalus, spinteles ir lentynas, išvalė viryklę, išplovė ir tvarkingai sudėjo indus… O kai virtuvė „ suspindėjo“, pradėjo laukti grįžtančios mamos. Mama grįžo po pusvalandžio. Ji nusivilko paltą, pakabino į spintą, įėjo į virtuvę, atsigėrė vandens, o paskui svetainėje nuvirto ant sofos ir ėmė žiūrėti televizorių.

Vyras su dukra užėjo į kambarį ir sustojo šalia. Moteris pajuto jų įsmeigtus žvilgsnius ir paklausė:

– Kas?

Reklama

– Virtuvė, – atsakė vyras.

– Kokia virtuvė?

– Mūsų. Mes ją sutvarkėme. Nejaugi tu nepastebėjai? Ji spindi švara! Mes tai padarėme specialiai dėl tavęs.

Moteris nusišypsojo ir pasakė:

– Taip, aš pastebėjau. Nedėkingas tai darbas, ar ne taip?

Continue Reading

Life

Į tokią situaciją patenka daugelis moterų…

Tikriausiai, daugelis moterų patenka į tokią sunkią gyvenimišką situaciją. Kaip rasti savyje jėgų, kai vyras išeina pas kitą, o tu lieki su dviem mažais vaikais ant rankų? Juk per vieną akimirką tu prarandi ne tik meilę ir tikėjimą, bet ir ateities planus.

Po skyrybų mano gyvenimas visiškai pasikeitė: vaikų tėvas nebepadėjo, nes sukūrė naują šeimą. Turėjau mesti mylimą darbą, nes reikėjo eiti ten, kur daugiau moka. Laiko sau visiškai nebeliko: kiekvieną laisvą minutę aš skyriau arba darbui, arba savo mažyliams. Sukausi kaip voverė rate. Negalėjau prašyti vyro pagalbos, dažnai verkiau ir galvojau, kokia aš nelaiminga.

Visai neseniai parke susitikau savo mokyklos laikų draugę Mašą. Su ja nesimatėme 10  metų. Išsakiau jai savo problemas. Maša įdėmiai klausėsi ir papasakojo, kaip jai buvo sunku. Prieš metus jos mažąją dukrelę partrenkė kažkoks mūsų mieste žinomas žmogus. Jis savo kaltę neigia. Aišku, teistis su juo buvo beprasmiška. Mažylė stipriai nukentėjo. Jai teko iškęsti sunkią operaciją, dabar mergaitė iš naujo  mokosi vaikščioti.

Reklama

Tik dabar supratau, kokia buvau kvaila. Mano skyrybų net negalima lyginti su sunkumais, kuriuos išgyvena Maša.

Jeigu nebūčiau susitikusi draugės, juk būčiau ir toliau gailėjusi savęs ir kentėjusi ne vienus metus.

Laimei, Mašos gyvenas eina vis geryn: dukrelė sveiksta.

Būkite stiprios ir branginkite tai, ką jūs turite!

Continue Reading

Life

Išmintingi dvasiškojo tėvo Simeono Afonskio atsakymai į paprastus gyvenimo klausimus

Jo gyvenimas tapo romumo, susitaikymo ir meilės artimui pavyzdžiu. Po 50 metų nuo jo mirties, 1998 metais, dvasiškasis tėvas Simeonas Afonskis Konstantinopolio Šventojo Sinodo Provoslavų Cerkvės buvo priskelbtas šventuoju

Užduodami sau klausimus, mes bandome rasti teisingus atsakymus, kad geriau pažintume gyvenimą. Štai vienuolio Simeono Afonskio išmintingi atsakymai į paprastus gyvenimo klausimus:

Koks mokytojas pats geriausias? – Kančia.

Koks mokytojas pats blogiausias? – Malonumas.

Koks rečiausiai pasitaikantis gebėjimas? – Gebėjimas atiduoti.

Koks gebėjimas pats geriausias? – Mokėjimas atleisti.

Koks gebėjimas pats sunkiausias? – Mokėjimas tylėti.

Koks gebėjimas pats svarbiausias? – Mokėjimas klausti.

Koks mokėjimas pats reikalingiausias? – Mokėjimas klausytis.

Kokia kova pati pavojingiausia? – Fanatiška.

Koks įprotis pats nemaloniausias? – Intrigavimas.

Koks įprotis pats kenksmingiausias? – Plepumas.

Koks žmogus pats stipriausias? – Tas, kuris geba suprasti Tiesą.

Reklama

Koks žmogus pats silpniausias? – Tas, kuris laiko save pačiu stipriausiu.

Koks žmogus pats protingiausias? – Tas, kuris klauso savo širdies.

Koks potraukis pats pavojingiausias? – Meilė savo kūnui.

Koks žmogus pats neturtingiausias? – Tas, kuris labiau už viską myli pinigus.

Koks žmogus arčiau Dievo? – Mielaširdingas.

Koks žmogus pats silpniausias? – Nugalėjęs kitus.

Koks žmogus pats stipriausias? – Nugalėjęs pats save.

Ką priešpastatyti nelaimei? – Džiaugsmą.

Ką priešpastatyti kančiai? – Ištvermę.

Koks sveikos sielos požymis? – Tikėjimas.

Koks sergančios sielos požymis? – Beviltiškumas.

Koks  neteisingų veiksmų požymis? – Susierzinimas.

Koks gerų poelgių požymis? – Sielos ramybė.

Vienuolis Simeonas Afonskis

Continue Reading

Fresh articles

Facebook

Trending