Connect with us

Life

PASAKĖČIA APIE TAI, KAIP PRIEŠAI, PATYS TO NENUJAUSDAMI, GALI TAPTI JUMS NAUDINGI

Aš jus myliu, mano priešai, už tai, kad jūs padėjote man atrasti save ir save realizuoti, nenusilenkti sunkumams ir geriau pažinti žmones.

  • Rytų išmintis

Vienoje valstybėje žmonės taip tikėjo apvaizda, kad turėjo tokį paprotį: kiekvienam pasmerktajam mirti, naktį prieš bausmės vykdymą, buvo leista traukti burtą, tai buvo vadinamasis lemties ženklas. Maišelyje buvo viso 2 lapeliai – „Gyvybė“ ir „Mirtis“. Jei nuteistasis ištraukdavo pirmą lapelį, jo pasigailėdavo, jei antrą – tuoj pat įvykdydavo bausmę. Tokiu būdu kiekvienas nuteistasis mirti turėjo viltį iki pat paskutinio momento, o teisėjai turėjo papildomą balsą „iš aukščiau“, už ar prieš jų priimtą sprendimą.

Taip jau nutiko, kad vienas žmogelis pradėjo kurti savo verslą. Jis po truputį stojosi ant kojų ir galiausiai išvis suklestėjo. Kartu su sėkme atsirado ir bloga linkinčiųjų. Jie pirmiausia apšmeižė žmogų, kad jį pasodino į kalėjimą, o vėliau ir nuteisė jį mirti.

Žinodami, kad prieš bausmės vykdymą, nuteistajam bus leista traukti burtus, bloga linkintieji pavogė lapelį su užrašu „Gyvybė“ ir įdėjo į maišelį antrą lapelį su užrašu „Mirtis“. Tokiu būdu vargšas žmogus nebeturėjo jokios galimybės likti gyvas. Kokį lapelį beištrauktų, jo laukė mirties bausmė.

Tačiau žmogus turėjo ir draugų. Jie sužinojo, kad burtų lapeliai yra sukeisti, prasiskverbė pas nuteistąjį draugą į kalėjimą, viską jam papasakojo ir patarė pasakyti teisėjams apie sukeistus lapelius ir paprašyti juos patikrinti prieš traukiant.

Tačiau, kaip nebūtų keista, žmogus apsidžiaugė, gavęs šią žinią, ir paprašė draugų, niekam apie tai neprasitarti, sakydamas, kad tai jį išgelbės. Draugai jau nusprendė, kad jam prieš mirtį protas pasimaišė, bet jis įkalbėjo juos tylėti.

Sekantį rytą žmogus ištraukė burtą ir …buvo paleistas laisvėn.

Ir draugai, ir priešai, žinodami, kad maišelyje buvo du mirties nuosprendžiai, nesuprato, kaip jis galėjo išvengti, atrodytų, neišvengiamos mirties.

O žmogus padarė taip: ištraukęs lapelį iš maišelio, jis, neskaitęs, tuoj pat prarijo jį. Teisėjai neturėjo kitos išeities, kaip pažiūrėti, koks lapelis liko maišelyje. O ten buvo lapelis su užrašu :Mirtis“. Taip buvo oficialiai nustatyta, kad žmogus ištraukė lapelį su užrašu „Gyvybė“.

Tokiu būdu priešai, rengę jam mirtį, nevalingai išgelbėjo jo gyvybę.

Tai jums tikrai patiks!

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 3 =

Fresh articles

Facebook